5. Kako je nastajala tiskana knjiga?

Tiskanje knjig je več stoletij potekalo enako. V tiskarni so besedila iz svinčenih črk v besedilo sestavljali črkostavci, meter pa je poskrbel, da je vsebino primerno grafično oblikoval. Besedilo je nato pregledal lektor in popravil morebitne napake, vlagalec pa je v tiskarsko prešo vlagal sveže pole papirja. Tiskarski mojster je na razporejene svinčene črke nanesel barvo, črke prekril z okvirjem, v katerega je bil vložen papir, in s pritiskom tiskarske preše naredil odtis. Pole papirja so nato odnesli v knjigoveško delavnico, kjer so jih sešili in knjigi dodali .