6. Kako knjiga nastaja danes?

V modernih tiskarnah tisk knjige poteka s tiskarskimi stroji v velikosti avtobusa, tiskarji pa jih upravljajo preko računalnikov. Moderna tehnologija je tisk pohitrila in pocenila ter knjigo naredila dostopno vsakomur. Danes nastanek knjige ni nujno povezan s tiskom; e-knjige lahko bereš kar preko računalnika ali pa poslušaš knjige.