Sezona 2020/21 - podaljšujemo v 2022

 

Zaključili smo z reševanjem 15. cikla

Slovenskega knjižnično-muzejskega MEGA kviza S KNJIGO V SVET!

 Rešitve in izdelke likovnega natečaja nam lahko posredujete do 31. maja 2022!

 

 

Reši kviz Dodatno gradivo