4. Faksimili in reprinti

Stari dokumenti so ohranjeni v redkih izvodih in predragoceni, da bi lahko dopustili njihovo uničenje ali izgubo. Življenjsko dobo vsebine teh dokumentov lahko podaljšamo z razmnoževanjem originalov. Takšne tiskane kopije imenujemo faksimili in reprinti. Faksimili skušajo čim natančneje posnemati original takšen kot je in vsebujejo tudi napake, madeže, poškodbe ipd., ki so v originalu. Cilj reprinta pa je vir kopirati tako, da je končni izgled čim bolj popoln. Faksimili in reprinti omogočajo, da so stari rokopisi in tiski dostopnejši širšemu krogu ljudi. Pogosto so izdani v omejenih nakladah, posamezni izvodi pa so včasih tudi oštevilčeni, kar jim daje v očeh zbiralcev večjo .