3. Prve tiskane knjige

Prvi natisnjeni primerki besedil, knjig ali slik se imenujejo inkunabule ali prvotiski. Incunabula je latinska beseda za in v prenesenem pomenu označuje rojstvo tiska. Ohranjeni dokumenti so zelo redki in dragoceni, mednje pa štejemo vse tiske, ki so bili izdelani do leta 1500.