5. Jamske živali

Slovenski kras slovi kot eno od območij z največjo podzemeljsko biotsko raznovrstnostjo na svetu. Samo v slovenskih kraških jamah poznamo od 400 do 450 vrst jamskih živali. Največja in najbolj znana je človeška ribica ali . V temnih in s hrano revnih okoljih kraškega podzemlja pa živi še množica drugih podzemeljskemu okolju prilagojenih nevretenčarjev. To so večinoma drobni predstavniki jamskih polžkov, rakov, pajkovcev, stonog in žuželk. Poleg teh v jame zahajajo še številni občasni obiskovalci, kot so netopirji, polhi, jamske kobilice ...