4. Janez Vajkard Valvasor

Ali veste, da je znameniti polihistor Janez Vajkard Valvasor dobro poznan tudi po preučevanju kraških pojavov? Podrobno je raziskal in opisal presihanje Cerkniškega jezera. Čeprav majhen, a zelo pomemben del njegove 3532 strani obsežne Slave vojvodine so zemljevidi, ki jih je na podlagi lastnih opazovanj izrisal sam in so točnejši kot zemljevidi njegovih sodobnikov. Valvasor je sodil med največje poznavalce jam svoje dobe. Slovenski jamarji ga imajo zato za »prvega jamarja«. V Slavi je razmeroma stvarno opisal ali omenil okoli 70 jam na Kranjskem.