6. Človeška ribica

Človeška ribica je endemična podzemeljska dvoživka dinarskega krasa od Tržaškega krasa, do južne Hercegovine, ter hkrati največja  žival na svetu. Povsem je prilagojena življenju v podzemeljskih rekah in jezerih. Je brez oči in brez pigmenta, zunanje škrge, značilne za ličinke dvoživk, pa ohranijo tudi odrasle živali. Razmnožuje se z jajčeci in lahko živi do sto let. Zaradi onesnaževanja rek ponikalnic je človeška ribica marsikje ogrožena.