6. Ljubljanica

Reka Ljubljanica je reka ponikalnica s številnimi imeni. Izvira kot Trebuhovica pod Snežnikom na Prezidskem polju, kjer ponikne, nato izvira kot reka Obrh in svojo pot nadaljuje po Loški dolini, kjer znova ponikne. Potem se spet pojavi na Cerkniškem polju z imenom Stržen. Ta zopet ponikne in privre na površje v Rakovem Škocjanu kot reka Rak. V Planinski jami se reka Rak združi z reko Pivko, ki pride iz druge strani Javornika – iz Pivške kotline in skozi jamo. Združena reka nadaljuje svojo pot na Planinskem polju z novim imenom Unica. Proti koncu svoje poti, v bližini Vrhnike, taista reka, poimenovana Ljubljanica, izvira iz več kraških izvirov in nadaljuje pot do Ljubljane, kjer se izlije v reko Savo.