5. Kraška polja

Kraško polje je eden izmed najbolj nenavadnih kraških pojavov. Kraško polje je območje, kjer ob robu polja izvirajo reke in na drugem delu poniknejo, v kotanji ob toku reke pa se ob deževnem obdobju nabira voda v jezero. Vodostaj jezera je odvisen od količine padavin in od ravni gladine podtalnice  oziroma rek ponikalnic. Pri nas so najbolj znana kraška polja na Notranjskem: in Planinsko polje. Na Pivškem najdemo 17 manjših presihajočih jezer, ki so ostanek nekdaj večjega kraškega polja. Tako obliko polj pa lahko najdemo tudi na kraških tleh po svetu, na primer na Balkanu ali Kubi.