7. Jame

Jame spadajo med podzemeljske kraške pojave. Jama je vsaj 15 metrov dolga ali globoka podzemna odprtina ali rov, ki pa mora biti dovolj velika, da lahko človek vanjo vstopi. Rovi so lahko vodoravni ali navpični. Slednjim pravimo brezna in se povečini pojavljajo v hribovitem svetu. Poznamo več vrst jam, med njimi tudi vodne jame, skozi katere teče reka ponikalnica, , v katerih se skozi celotno leto zadržujeta sneg in led, ter turistične jame, ki so odprte za obiskovalce. V Sloveniji je bilo do konca leta 2016 registriranih 11.783 jam. Jamarji ali speleologi vsako leto odkrivajo, raziščejo in opisujejo nove jame.