4. Najbolj pogost kraški pojav

Vrtače, v lokalnem jeziku tudi , so plitve, do nekaj deset metrov globoke, okroglo lijakaste ali skledaste, in do sto metrov široke kotanje. Vrtače lahko ponekod na Krasu pokrivajo skoraj celotno površje. Na dnu vrtač se kot posledica preperevanja kamnine nabira rodovitna prst, ki jo je drugod na krasu malo. Človek je številne vrtače uredil za kmetovanje. Rodovitno prst je očistil kamenja, ki ga je za zaščito pred burjo in živalmi zložil v suhi zid okrog vrtače. Dokaze, da je človek s pridom uporabljal vrtače, najdemo že v prazgodovini.