8. Dinarsko kraški svet

Slovenija leži v Srednji Evropi, kjer se stikajo štiri velike evropske geografske enote: Alpe, Panonska kotlina, in Dinarsko gorovje. Dinarski svet se razprostira v južni, zahodni in jugovzhodni del Slovenije in je zaradi pomanjkanja površinske vode ter pičle prsti relativno redko naseljen. Višje kraške planote prekrivajo obsežni strnjeni gozdovi, nižje predele pa obsežni kraški travniki, ki slovijo po izjemni vrstni pestrosti rastlinskega in živalskega sveta. Ali ste vedeli, da je na enem samem kraškem travniku več vrst metuljev kot v celotni Veliki Britaniji? Razlog za to so ugodne klimatske razmere in geografska umeščenost med alpski in sredozemski svet.