2. Na skupnem popotovanju

Bralna značka je povezala knjige, bralce in učitelja kot mentorja v drugačno sožitje, kakršno je bilo pri rednem pouku. Branje je bilo poglobljeno. Mnogi so pisali dnevnike , da so se na sestankih v manjših skupinah laže pogovarjali o prebranem. V sproščenem pogovoru z vrstniki in izkušenejšim mentorjem so soočali opažanja in mnenja.