7. Skrb za knjige

Redke in unikatne knjige zahtevajo najskrbnejšo obravnavo. Hranjene so pod posebnimi pogoji, kjer je minimalna možnost, da bi nanje vplivala temperatura, svetloba, vlaga in drugi škodljivci. Pri rokovanju s tem gradivom si nadenemo . Kar najboljše pogoje pa je potrebno zagotoviti tudi za knjige, ki so danes nove. Knjige niso zgolj listi papirja, pač pa prave zakladnice, ki bogatijo naše znanje, domišljijo in notranji svet, v njih je shranjena zgodovina in zabeleženi spomini.