8. Prve knjižnice v Sloveniji

Prve zasebne knjižnice v današnji Sloveniji so nastale na domovih izobraženih in premožnih posameznikov. Med bogatejšimi sta bili knjižnici Janeza Vajkarda Valvasorja in Žige Zoisa. Prva javna knjižnica v Ljubljani in hkrati na območju današnje Slovenije je bila deželna Študijska knjižnica. Iz nje se je razvila Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani, ki je največja knjižnica v Sloveniji. Načrte zanjo je naredil svetovno priznani arhitekt Jože Plečnik in je zaščitena kot kulturni .