5. Nezaželene knjige

Nekateri posamezniki, ki so želeli svoja dognanja in ideje širiti med ljudi, so se skozi različna obdobja zgodovine srečevali s prepovedmi in omejitvami pri objavi svojih del. Ta so bila označena kot versko, moralno ali politično neustrezna. Takšne knjige so bile cenzurirane, zaplenjene ali celo uničene. V nevarnem položaju so se znašli tudi nekateri pisci; za objavljeno vsebino so lahko odgovarjali z življenjem! Na enega izmed seznamov prepovedanih knjig in celo med najnevarnejše pisce je bil uvrščen Primož .