4. Knjižnični popisi

Odkar obstaja knjiga, obstajajo tudi popisi podatkov o njih. Danes knjižnice urejajo sezname s podrobnimi podatki o knjigah v posebne podatkovne zbirke, ki so v elektronski obliki na voljo knjižničarjem in bralcem. Ti nam povedo, kje se posamezna knjiga nahaja, ali je prosta ali izposojena, pa tudi, kdo jo je napisal, kdo izdal, koliko strani ima in še mnogo drugih podrobnosti.