2. Javne knjižnice

Prvo javno knjižnico je ustanovil Cezar, saj je želel vsem Rimljanom omogočiti dostop do znanja. Njegovo pobudo so nadaljevali mnogi rimski cesarji. Ali veš, da so imeli Rimljani knjižnice kar v sklopu javnih kopališč, term? Po razpadu rimskega cesarstva so javne knjižnice ponovno zaživele šele mnogo let kasneje, v renesansi; prva javna knjižnica v Evropi je bila Medičejska knjižnica v Firencah. Na splošno so javne knjižnice pojav, ki je tesno povezan s tem, da izobrazba širšemu krogu ljudi dolgo časa ni bila dostopna.