7. Izgubljeno in najdeno

Nedavno je Narodna galerija pridobila sliki Prestar in Ptičar, ki sta veljali za pogrešani. Najprej so konservatorji-restavratorji obe deli temeljito pregledali. Med optične preiskave spada tudi makro fotografija, pri kateri detajl slike fotografiramo s posebno občutljivimi objektivi, ki zabeležijo najmanjše podrobnosti. Če za izbrani košček umetnine uporabimo zelo veliko povečavo, se približamo celo ločljivosti manjšega . Luknjice okoli Prestarjevih ust so bile pred preiskavami videti, kot bi slikar naslikal bradavice. Natančen pregled pa je razkril, da je bila slika najbrž poškodovana s strelom iz pištole šibrovke.