1. Raztapljanje apnenca

Apnenec je kamnina, katere večji del sestavlja vodotopni mineral kalcijev karbonat (CaCO3). Liter čiste deževnice lahko raztopi nekaj miligramov apnenca. Podobno velja tudi za dolomit. Topnost se poveča, ko se v vodi raztopi tudi  dioksid (CO2) iz zraka ali iz prsti, pri tem pa nastane šibka ogljikova kislina (H2CO3). Kislina topi karbonatne kamnine, pri tem pa nastajajo kalcijevi (Ca2+) in hidrogenkarbonatni ioni (HCO3)-. Proces poteka v obe smeri. En liter deževnice, ki pronica skozi prst do apnenca, tako lahko raztopi do nekaj sto miligramov kalcijevega karbonata.