1. Kaj je kras?

V ljudskem jeziku beseda kras pomeni golo skalnato pokrajino. Kras kot ena od oblik pokrajine lahko nastane samo na vodotopnih kamninah, kakršni sta apnenec in dolomit. Obe sta nastali v geološki zgodovini kot morska usedlina in sta bili kasneje zaradi delovanja tektonskih sil ponekod dvignjeni iz morja. Zaradi vodotopnosti kamnine na krasu pronica v podzemlje in tako nastajajo posebne kraške oblike:  jame, škraplje, vrtače, udornice, slepe in suhe doline, kraška polja, kraški ravniki in visoke kraške planote.  Skoraj polovica (43 %) površja Slovenije ima kraški značaj.